Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Történetünk

A letenyei körzeti tűzoltó egyesület jogelődje 1887-ben alakult, akkor még a település és a hozzátartozó Béc és Egyeduta egyesületeként. Természetesen nem előzmény nélkül, hisz a település nagy részét régen elpusztító tűz emlékére Flórián szobrot és keresztet állítottak 1756-ban, melynek napja máig fogadalmi ünnep a város vallásos lakóinál és tűzoltóinál. Nyári időszakban ügyeletet tartottak az önkéntes tűzoltók az aratásnál és a szárazabb időszakokban. 1958-ig 1 db lajt és 1 db kocsifecskendővel rendelkeztek, majd az egyesület kapott 1 db Csepel döcs-vipony terepjáró rajtkocsit. Ekkor már az egyesületnek volt 1 lány, 1 női és 2 raj felnőtt férfi csapata. 1963-ban érkezett az állami tűzoltóságtól egy CSEPEL 350 típusú gépkocsi. Ez a gépjármű már alkalmas volt a vonulás feltételeinek biztosításhoz. A Kossuth TSZ és más üzemekben dolgozók munkahelyükön adták a szolgálatot. Az összeköttetés a hivatásos tűzoltósággal biztosított volt. Szükség esetén a járás egész területére vonultak. A tartalék víz biztosítása a költségvetési üzem 6m 3 tartálykocsijával rendelkezésre állt. Rendszeresen vonultak tűz és káresetek, az árvíz és belvízi védekezés során. Az akkori járási és községi tanács a működés anyagi feltételeit biztosították. A járások megszűnésével fokozatosan romlott az anyagi helyzet, melynek következtében a CSEPEL felújítására nem volt meg az anyagi fedezet. Ekkor még sikerült 1974-ben a lecserélt CSEPEL helyett a ZUK tűzoltó rajtkocsit beszerezni, amely napjainkban is rendszerben áll. Az egyesület tevékenysége a '60-as években szoros baráti kapcsolattokkal egészült ki az akkori Jugoszlávia, ma horvátországi Hódosán tűzoltóival és találkozók jöttek létre a csáktornyai ÖTE-vel is. A színes baráti kapcsolatokat rendezvények, bálok egészítették ki, ahol pl. a hodosani tűzoltók szolgáltattak zenét. Az akkori parancsnok tanáremberként az ifjúsági csapat fő szervezője volt. A tűz olt őszért ár klub és szolgálati helyiségeivel az akkori igényeknek megfelelő elhelyezést biztosított.


Mindennaposak voltak az esti összejövetelek, a bajtársi jó hangulat, amely alapfeltétele volt a jó munkának. Az akkori jogszabályok fontos feladatokat írtak elő. az egyesület tagjai számára a kötelező oktatások és gyakorlatok biztosították a megfelelő színvonalat. Rendszeresen voltak a lakóházak tűzrendészeti ellenőrzései, működött a területi felelősi hálózat, szérűk, kazlak elhelyezésénél, ellenőrzésénél, cséplésnél, szükséges tűzi-víz biztosításánál felszerelések megléténél az egyesületek tagjai szinte hatósági feladatokat láttak el, ugyanis a hiánypótlás megtörténtértól ők intézkedtek. Az árvizeknél csónakkal, a belvíznél és a tűzeseteknél gépjárműfecskendővel avatkoztak be. Ezt követően az anyagiak miatt egyre nehezebb lett az egyesület fenntartása. Az idősek nyugdíjba mentek, a fiatalok elkerültek tanulni, sok esetben már a városokban találták meg a megélhetésüket, akik pedig hazajöttek, kénytelenek voltak a messze távolba járni, dolgozni. Egyszóval a társadalmi környezet rendkívül kedvezőtlenül hatott bármely civil szerveződésre. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság megalakulása óta jelentősen fejlődött az egyesület, hiszen a mindenkori parancsnok gondot fordított az újá alakulására, az egyesület munkáját segítette, új tagokat szervezett, ifjúsági csapatot hozott létre, irányította a munkákat, versenyekre, bemutatókra a csapat felkészítéséhez jelentős segítséget nyújtott. Pályázatok megírásában közreműködött. A felnőtt és ifjúsági csapatok előkelő helyezéseket értek el a megyei, városi versenyeken. 2002. évben az ausztriai Prinzesdorf testvérvárostól egy STEYR típusú tűzoltóautót kapott az egyesület. Ifjúsági közösség működése:
Országos versenyen 6. helyezést értek el. 2001. évben az ausztriai Burgenland tartományban hazánk képviseletében tartományi tűzoltó versenyen vettek részt, melynek keretén belül kategóriáját megnyerve nemzetközi bronz minősítést szereztek.

2002. évben ismét az ausztriai Burgenland tartományban rendezett nemzetközi versenyen a bronz minősítést megvédve, ezüst minősítést szereztek. Ezen versenyt követően hazánkban, Szekszárdon megrendezett I. Országos Ifjúsági Tűzoltó Versenyen III. ezután 2004 – ban Székesfehérváron újra 3. majd 2006 ban Zalaegerszegen 2. és 2008 ban elérték az 1. helyezést is. A rendszeres nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően fiataljaink barátként és ismerősként köszöntik a határ menti szlovén és horvát tűzoltó fiatalokat. Mindezen eredmények mögött a fiatalokkal való törődés és sok ember nagyon-nagyon áldozatos munkája van. Az ifjúság felkészítése elkezdődik már az óvodában, az iskolában egyéb érdekes rendezvényeken. Ilyen jelentős rendezvény az évente megrendezésre kerülő nyári táborozás, ahol nagy létszámmal és komoly szakmai igényekkel vesznek részt a fiatalok. Az eddigi táborok nagy sikere a fiatalok elkötelezettségét felélesztette, megerősítette illetve nemzetközivé fejlesztette. Nemzetközi kapcsolatok ápolásának keretén belül 2005. nyarán ifjúsági csapatunk Horvátországban a tengerparton csereüdülésen vehetett részt. A fiatalok részvételével nagy sikerű tűzoltóbálokat is lebonyolítanak. A bevételek jelentős részét a klubszobára illetve a fiatalok felkészítésére, különböző kiadványok, oktatási anyagok elkészítésére fordítják. A fiatalok munkájára számíthatnak a különböző rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, legyen az fizikai vagy szellemi tevékenység. Valószínűleg nem lesz mindegyikből tűzoltó, de hisszük, hogy a társadalom számára fontos pluszt nyújtunk neveltetésükhöz.